Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 13:06:11 Rok 2019 / Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku 2019/2020 Damian Ostrowski Publikacja artykułu
2019-01-23 13:02:31 Rok 2019 / Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 Damian Ostrowski Publikacja artykułu
2019-01-22 21:23:24 Imienne wykazy głosowań radnych / III sesja w dniu 22 stycznia 2019 r. Damian Ostrowski Publikacja artykułu
2019-01-22 16:37:03 Rok 2019 / Podatek od środków transportowych Damian Ostrowski Edycja artykułu
2019-01-22 16:09:43 Pożytek publiczny / Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zwierząt Damian Ostrowski Edycja artykułu
2019-01-22 16:06:49 Rok 2019 / Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Subkowy za lata 2016-2017 z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Subkowy na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023. Adam Sobieraj Edycja artykułu
2019-01-22 16:05:15 Pożytek publiczny / Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zwierząt Damian Ostrowski Publikacja artykułu
2019-01-22 16:02:34 Rok 2019 / Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Subkowy za lata 2016-2017 z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Subkowy na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023. Adam Sobieraj Publikacja artykułu
2019-01-18 13:01:11 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na III Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Dorota Bąk Edycja artykułu
2019-01-17 15:11:06 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na III Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Dorota Bąk Edycja artykułu