Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-24 13:21:32 2018 / Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24 września 2018 r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń oraz o terminie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych Regina Jankowska Publikacja artykułu
2018-09-24 10:19:45 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XLII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 65/1 położonej w miejscowości Radostowo, obręb geodezyjny Radostowo, w celu przeznaczenia ww. obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-09-24 10:16:37 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XLII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-09-24 10:14:46 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XLII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Subkowy Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-09-24 10:09:59 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XLII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Subkowy Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-09-24 10:08:29 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XLII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-09-24 10:06:29 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XLII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 27 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Subkowy Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-09-24 10:03:02 Zawiadomienia o terminach i porządku obrad / Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Subkowy w dniu 27 września 2018 r. Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-09-21 11:00:25 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy o wydaniu decyzji kończącej postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Daniel Kaczyński Publikacja artykułu
2018-09-20 15:24:43 2018 / Komunikat Komisarzy Wyborczych w Gdańsku I i II z dnia 19 września 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Regina Jankowska Edycja artykułu