Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-13 12:12:30 Regulamin utrzymania czystości i porządku / Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Daniel Kaczyński Edycja artykułu
2018-07-12 14:44:56 Przewóz dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w gminie Subkowy / Przewóz dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w gminie Subkowy Daniel Kaczyński Edycja artykułu
2018-07-11 14:30:00 Protokoły z posiedzeń / Protokól z XXXV Sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2018 r. Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-07-11 14:25:19 Protokoły z posiedzeń / Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2018 r. Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-07-11 14:23:13 Protokoły z posiedzeń / Protokól z XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2018 r. Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-07-11 14:21:01 Protokoły z posiedzeń / Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2018 r. Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-07-11 14:18:20 Protokoły z posiedzeń / Protokól z XXXIX Sesji Rady Gminy w dniu 5 czerwca 2018 r. Dorota Bąk Publikacja artykułu
2018-07-11 14:17:04 Rok 2017 / Oświadczenia majątkowe za 2017 r. Dorota Bąk Edycja artykułu
2018-07-11 13:38:09 Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Subkowy (Partnerstwo Miasta Tczewa) / Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Subkowy (Partnerstwo Miasta Tczewa) Daniel Kaczyński Edycja artykułu
2018-07-11 13:37:17 Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Subkowy (Partnerstwo Miasta Tczewa) / Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Subkowy (Partnerstwo Miasta Tczewa) Daniel Kaczyński Przeniesiono