Zasady korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

 

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy Subkowy - www.epuap.gov.pl

 

Link do - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 litego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zagadnienia publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn.. zm.) informujemy, że Urząd Gminy w Subkowach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Ma ona na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza funkcjonuje w ramach platformy ePUAP.

Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne) oraz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, bądz bezpłatny profil zaufany którym będzie podpisany wniosek.

 Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.

3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD/DVD;
  • Pamięć USB.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu Urzędu mieszczącego się w pokoju nr 18 (I piętro) przy ul. Józefa Wybickiego 19a w Subkowach .

Uwaga:

  • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
  • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
  • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Urząd Gminy.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Urządu Gminy Subkowy (urzad@subkowy.pl)  lub dowolny inny adres w domenie subkowy.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1922
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Damian Ostrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Murzydło
Czas wytworzenia: 2008-06-23 22:10:00
Czas publikacji: 2017-07-31 15:11:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak