Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2008 

 


 

Uchwała Nr X/85/07 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2007 r. (821KB)

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 

Uchwała Nr X/84/07 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2007 r.(315KB)

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w Gminie Subkowy.

 

Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Subkowy z dnia 25 października 2007 r. (562KB)

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów w gminie Subkowy.

 

Uchwała Nr IX/70/07 Rady Gminy Subkowy z dnia 25 października 2007 r. (752KB)

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy Subkowy z dnia 06 grudnia 2006 r. (60KB)

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym.

Załącznik nr 1 (65KB)

Załącznik nr 2 (56KB)

Załącznik nr 3 (52KB)

Załącznik nr 4 (74KB)

Załącznik nr 5 (33KB)

Załącznik nr 6 (33KB)

Załącznik nr 7 (33KB)

 

Uchwała Nr XV/135/04 Rady Gminy Subkowy z dnia09 grudnia 2004 r. (66KB)

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr IX/77/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 04 grudnia 2003 r. (66KB)

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, zwanych dalej " użytkami"

 

Uchwała Nr XXVII/208/01 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2001 r. (342KB)

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 


Liczba odwiedzin : 330
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Regina Jankowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Kraińska
Czas wytworzenia: 2008-06-25 09:00:00
Czas publikacji: 2008-06-25 09:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak