Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2009 

 

 
 

Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy Subkowy z dnia 06 grudnia 2006 r. (60KB)

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym.

Załącznik nr 1 (65KB)

Załącznik nr 2 (56KB)

Załącznik nr 3 (52KB)

Załącznik nr 4 (74KB)

Załącznik nr 5 (33KB)

Załącznik nr 6 (33KB)

Załącznik nr 7 (33KB)

 

Uchwała Nr XV/135/04 Rady Gminy Subkowy z dnia09 grudnia 2004 r. (66KB)

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr IX/77/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 04 grudnia 2003 r. (66KB)

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, zwanych dalej " użytkami"

 

Uchwała Nr XXVII/208/01 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2001 r. (342KB)

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowychUchwała Nr_XV/134/08 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 października 2008 r. (58KB)


w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz oplaty od posiadania psów w gminie Subkowy (Dz.Urz. Nr 122 poz. 2917)


Uchwała NrXV/135/08 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 października 2008 r. (48KB)

w sprawie stawek podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Nr 122 poz.2916)


Uchwała Nr_XVI/141/08 Rady Gminy Subkowy z dnia 20 listopada 2008 r. (34KB)

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVI/14208 Rady Gminy Subkowy z dnia 20 listopada 2008 r. (29KB)

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w Gminie Subkowy

 


Liczba odwiedzin : 323
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Regina Jankowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Regina Jankowska
Czas wytworzenia: 2008-11-14 13:14:00
Czas publikacji: 2008-11-14 13:14:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak