Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2010 

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2010 

Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy Subkowy z dnia 06 grudnia 2006 r. (60KB)

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym.

Załącznik nr 1 - DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (65KB)

Załącznik nr 2 - DR-1 Deklaracja na podatek rolny  (56KB)

Załącznik nr 3 - DL-1 Deklaracja na podatek leśny  (52KB)

Załącznik nr 4 - IN, IR, IL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego  (74KB)

Załącznik nr 5 - ZN-1 Dane o nieruchomościach  (33KB)

Załącznik nr 6 - ZL-1 Dane o nieruchomościach leśnych  (33KB)

Załącznik nr 7 - ZR-1 Dane o nieruchomościach rolnych (33KB)

 

Uchwała Nr XV/135/04 Rady Gminy Subkowy z dnia 09 grudnia 2004 r. (66KB)

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr IX/77/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 04 grudnia 2003 r. (66KB)

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, zwanych dalej " użytkami"

 

Uchwała Nr XXVII/208/01 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2001 r. (342KB)

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych


Uchwała Nr_XV/134/08 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 października 2008 r. (58KB)

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz oplaty od posiadania psów w gminie Subkowy (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 122 poz. 291)


Uchwała Nr_XVI/141/08 Rady Gminy Subkowy z dnia 20 listopada 2008 r. (34KB)

w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Nr 133, poz. 3317)

 

 Uchwała Nr XXII/193/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 listopada 2009 r. (58.8 KB)

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/169/3274

 

 Uchwała Nr XXII/194/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 listopada 2009 r. (61.7 KB)

uchylająca uchwałę w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w gminie Subkowy

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/169/3275

 

 Uchwała Nr XXIII/203/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2009 r. (61.2 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

(opublikowana w Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 178, poz. 3553 z dnia 31 grudnia 2009 r. - http://www.uw.gda.pl/du/2009/Nr_178_09.pdf)

 


Liczba odwiedzin : 460
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Regina Jankowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Rajska
Czas wytworzenia: 2009-11-13 08:34:59
Czas publikacji: 2009-11-13 08:34:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak