Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2011 

 

  

Uchwała Nr XV/135/04 Rady Gminy Subkowy z dnia 09 grudnia 2004 r. (66KB)

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr IX/77/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 04 grudnia 2003 r. (66KB)

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, zwanych dalej " użytkami"

 

Uchwała Nr XXVII/208/01 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2001 r. (342KB)

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych


Uchwała Nr_XV/134/08 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 października 2008 r. (58KB)

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz oplaty od posiadania psów w gminie Subkowy (opublikowana w Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 122 poz. 291)


Uchwała Nr_XVI/141/08 Rady Gminy Subkowy z dnia 20 listopada 2008 r. (34KB)

w sprawie stawek podatku od środków transportowych (opublikowana w Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 133, poz. 3317)

 

 Uchwała Nr XXIII/203/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2009 r. (61.2 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

(opublikowana w Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 178, poz. 3553 z dnia 31 grudnia 2009 r. - http://www.uw.gda.pl/du/2009/Nr_178_09.pdf)

 

Uchwała Nr XXX/270/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010 r. (86.5 KB)

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXX/271/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010 r. (615.6 KB)

 Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (119.7 KB)

 Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek rolny (121.2 KB)

 Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek leśny (112.9 KB)

 Załącznik nr 4 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (132.1 KB)

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym

 


Liczba odwiedzin : 427
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Regina Jankowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Murzydło
Czas wytworzenia: 2010-11-26 09:02:51
Czas publikacji: 2010-11-26 09:02:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak