Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/208/01 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 
2011-12-02 14:32:14
Uchwała Nr IX/77/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, zwanych dalej " użytkami"

 
2011-12-02 14:30:12
Uchwała Nr XV/135/04 Rady Gminy Subkowy z dnia 09 grudnia 2004 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
2011-12-02 14:28:18
Uchwała Nr XI/88/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracj iw podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym

 
2011-12-02 14:17:41
Uchwała Nr XI/87/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

 
2011-12-02 14:15:54
Uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
2011-12-02 14:13:37
Uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
2011-12-02 14:11:40
Uchwała Nr XI/84/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych


2011-12-02 14:07:54