Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Deklaracja na podatek od środków transportowych

 
2013-01-16 13:59:43
Uchwała Nr XIX/168/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r.

 
2012-12-07 13:43:00
Uchwała Nr XIX/167/12 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
2012-12-07 13:41:37
Uchwała Nr XVIII/151/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 września 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
2012-10-31 13:47:42
Uchwała Nr XI/87/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

 
2012-10-31 13:44:35
Uchwała Nr XI/88/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracj iw podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym

 
2012-10-31 13:43:04
Uchwała Nr XXVII/208/01 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 
2012-10-31 13:41:32
Uchwała Nr IX/77/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, zwanych dalej " użytkami"

 
2012-10-31 13:40:15
Uchwała Nr XV/135/04 Rady Gminy Subkowy z dnia 09 grudnia 2004 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
2012-10-31 13:38:52