Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w gminie Subkowy

2018-12-17 16:03:34
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Wójta Gminy Subkowy a wygaszonych zgodnie z przepisami wynikajacymi z Prawa wodnego

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Wójta Gminy Subkowy a wygaszonych zgodnie z dyspozycją art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej

2018-11-28 14:04:49
Informacja w sprawie kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem

2018-08-08 10:25:22
Identyfikacja potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

2018-06-14 13:18:33
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego - budowa dróg na osiedlu Witosa

2018-06-04 14:56:58
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w gminie Subkowy

2018-05-21 09:09:58
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w gminie Subkowy

2017-03-30 14:49:35
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2016-12-05 14:54:40