Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wynikach konsultacji dla projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

2018-12-04 22:49:31
Konsultacje dla projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

2018-11-19 20:57:28
INFORMACJA o wynikach konsultacji dla projektu uchwały Rady Gminy Subkowy w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

2018-10-12 12:34:31
Konsultacje dla projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

2018-09-17 13:41:40
Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Subkowy na 2018 rok

2018-02-05 11:37:54
Informacja o wynikach konsultacji dla projektu uchwały Rady Gminy Subkowy zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

2018-01-23 14:39:39