Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/208/01 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

2015-12-11 13:54:27
Uchwała Nr XV/135/04 Rady Gminy Subkowy z dnia 09 grudnia 2004 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

2015-12-11 13:54:24
Uchwała Nr IX/77/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, zwanych dalej " użytkami"

2015-12-11 13:54:20
UCHWAŁA Nr XII/64/15 RADY GMINY SUBKOWY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

2015-12-11 13:54:12
UCHWAŁA Nr XII/62/15 RADY GMINY SUBKOWY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

2015-12-11 13:54:08
UCHWAŁA Nr XII/63/15 RADY GMINY SUBKOWY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

2015-12-11 13:54:02
UCHWAŁA Nr XII/65/15 RADY GMINY SUBKOWY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym

2015-12-11 13:53:57