Podatek od środków transportowych 

 

 

Podatek od środków transportowych 2019

Wysokość stawek podatku od środków transportowych została określona UCHWAŁA Nr XII/62/15 RADY GMINY SUBKOWY z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

- Uchwała z dnia 27 listopada 2015 r.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A załącznik do deklaracji

 - Uchwała Nr XXVII/208/01 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

- UCHWAŁA Nr XXXIII/217/17 RADY GMINY SUBKOWY z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Deklaracje na podatek od środków transportowych należy złożyć do dnia 15 lutego

 

Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Damian Ostrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Murzydło
Czas wytworzenia: 2018-12-19 14:32:56
Czas publikacji: 2019-01-22 16:37:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak