Podatek leśny 

 

 

PODATEK LEŚNY NA 2019

Stawka podatku leśnego na 2019 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M. P. poz. 1005).
Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. będąca podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2019 - 191,98 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego 2019 rok
Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) 42,2356 zł


- deklaracja podatek leśny, informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Deklarację na podatek leśny należy złożyć do dnia 15 stycznia.

 

Liczba odwiedzin : 9
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Damian Ostrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Murzydło
Czas wytworzenia: 2018-12-19 14:30:37
Czas publikacji: 2018-12-19 14:30:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak