Podatek rolny 

 

 

PODATEK ROLNY NA 2019

Stawka podatku rolnego na 2019 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. poz. 1004).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 - 54,36 zł za 1 dt.

Stawki podatku rolnego 2019 rok
Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) 135,90 zł
Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) 271,80 zł


- deklaracja podatek rolny, informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

- Uchwała Nr IX/77/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, zwanych dalej " użytkami"Deklarację na podatek rolny należy złożyć do dnia 15 stycznia.

 

Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Damian Ostrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Murzydło
Czas wytworzenia: 2018-12-19 14:27:40
Czas publikacji: 2018-12-19 14:27:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak